Địa điểm

DU LỊCH CÔNG VỤ | MICE TOUR

Du lịch Công vụ - Du lịch Công tác - Business Travel hay MICE Tour (bao gồm các hoạt động hội họp-khen thưởng, hội nghị, hội thảo, triển lãm)  là một trong những thế mạnh của GoldenTour & Convention trong suốt 20 năm qua. Sản phẩm Du lịch Công vụ thực hiện trong nhiều lĩnh vực từ cải cách hành chính công, nông thôn mới, hội chợ xúc tiến thương mại

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0967 966 777
x